top of page
VERDI-, LÅNE- OG FORHÅNDSTAKST

Brukes gjerne i forbindelse med finansiering eller hjemmelsoverføring innad i familien. 

Taksten inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.

Når verdien beregnes hensyntar takstmannen forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

I noen tilfeller er det ønskelig å beholde en bo- og bruksrett til eiendommen. En borett er en form for bruksrett som kan hefte ved/følge eiendommen. Dersom det foreligger en tinglyst borett på eiendommen, betyr at det at bestemte personer har rett til å bo i eiendommen/bruke eiendommen.

Skjermbilde 2017-01-10 kl. 19.30.01.png
TILSTANDSRAPPORT

Rapporten brukes i forbindelse med salg av eiendom eller om man ønsker en status på den bygningens tekniske 

tilstand med eller uten verdivurdering. 

Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Skjermbilde 2017-06-15 kl. 21.16.41.png
REKLAMASJONSRAPPORT

Har du kjøpt en eiendom eller fått utført håndverkertjenester og er usikker på om du har fått det du har betalt for?

Byggtekniske forskrifter trekker opp grensen for det

minimum av egenskaper et byggverk, eller deler av

en konstruksjon må ha for å kunne oppføres lovlig i

Norge. Dessverre oppstår det jevnlig konflikter i

forbindelse med eierskifte eller utførelse av håndverkstjenester.

I en slik sammenheng trenger man en vurdering av en uavhengig takstmann uten bindinger til partene. 

Rapporten inneholder bilder og beskrivelser med kildeanvisninger til gjeldene regelverk, avtaler og standarder. 

Skjermbilde 2019-02-26 kl. 15.43.37.png
SKADETAKSERING

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Numedal takst er autorisert for skadetaksering og skjønn. Det er takstmannens oppgave som uavhengig

tredjepart å utarbeide en skaderapport, slik at

skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. 

 

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar

kontakt med skadespesialister i Norsk takst, for å

innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. 

Skjermbilde 2020-03-06 kl. 08.36.42.png
INSPEKSJON AV RØR

Numedal takst utfører inspeksjon av de fleste rør ned til en diameter på 50mm. Inspeksjonen utføres ved innføring av kamera med opptaksfunksjon og distansemåler. 

Skjermbilde 2019-02-26 kl. 15.26.00.png
TERMOGRAFERING

 

Numedal takst har utstyr og erfaring i bruk av varmesøkende kamera. Luftlekkasjer i bygningen påvirker i mange sammenhenger inneklimaet i langt større grad enn mangelfull isolering. Opplevelsen av kalde gulv og ubehagelig trekk forårsakes gjerne av luftlekkasjer. Unødig energibruk og fare for kondens med påfølgende soppvekst er uheldige konsekvenser av uønskede luftlekkasjer. 

Numedal takst utfører termografering og rådgivning

på bolig- og fritidsboliger.

 

Skjermbilde 2019-02-26 kl. 16.43.07.png
bottom of page